Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Wim van Bruxvoort voorbehouden. Het is niet toegestaan berichten of andere informatie over te nemen zonder toestemming. Deze toestemming zal in de meeste gevallen worden verleend, met als voorwaarde dat de bron nadrukkelijk vermeld wordt.

De redactie biedt de informatie op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk aan, maar kan hiervoor geen enkele garantie geven.

Deze site wordt vaak gebruikt voor testdoeleinden, dit kan voor de gebruiker soms vreemde ervaringen opleveren. Indien u dit niet wenst wordt u verzocht de website niet te bezoeken. 

Brux.nl, noch de maker van de website, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van informatie op deze site, of van eventuele onvolledigheid of onjuistheid hiervan.